Komunikat

Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi 2, 4 i 5 maja 2013r będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W wyżej wymienionych terminach Uczelnia będzie nieczynna.