Podania przyjmuje i informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w godzinach urzędowania.

ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
tel./fax 52 559 19 87 
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.wszs.tuchola.pl

 Rekrutacja internetowa:


Prosimy o wprowadzenie Państwa danych do systemu informatycznego uczelni - pod linkiem WIRTUALNY DZIEKANAT rejestrujemy się w zakładce Rekrutacja / Rejestracja.
Informacje dotyczące rekrutacji 2019/2020

 

I. Zasady naboru na studia II stopnia na kierunku Leśnictwo o profilu praktycznym.

1. Wymagania wstępne:

O przyjęcie na studia II stopnia kierunku leśnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają ukończone studia I stopnia na kierunku leśnictwo i posiadają tytuł inżyniera. W przypadku pozostałych osób (nie posiadających dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku leśnictwo) konieczna jest wstępna weryfikacja kandydatów.

Warunki wstępnej weryfikacji kandydatów (absolwentów studiów I stopnia, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia II stopnia kierunku leśnictwo, a  nie ukończyli studiów I stopnia na kierunku leśnictwo) na studia II stopnia kierunku leśnictwo oraz ustalenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury weryfikacji  podczas naboru na rok akademicki 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 2/2018 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 24.05.2018 roku.

 

Zarządzenie nr 2/2018 Rektora WSZŚ w Tucholi.

Wniosek o wstępną weryfikację kandydata na studia II stopnia kierunek leśnictwo.


2. Absolwenci studiów II stopnia kierunku leśnictwo o profilu praktycznym po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskują tytuł zawodowy magister.

3. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studentów zgodna z RODO.

4. Wymagane dokumenty:                                                                                

a. Podanie o przyjęcia na studia [formularz . pdf];

b. Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczona przez Uczelnię (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu);

c. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku leśnictwo II stopnia o profilu praktycznym od lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje Dziekanat). W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów, Dziekan może odmówić dopuszczenia kandydata do dalszego studiowania;

d. 2 fotografie legitymacyjne bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237x296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB (plik ze zdjęciem prosimy dostarczyć na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru: np. jan_kowalski),
 
e. Kserokopia dowodu osobistego poświadczoną przez Uczelnię (oryginał dowodu osobistego należy przedstawić do wglądu);

f. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, wnoszonych przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:
   - opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł na wszystkie kierunki
   - wpisowe wynosi 200,- zł na wszystkie kierunki,
   - opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na konto WSZŚ w Tucholi:
      Konto: Bank Millenium S.A. w Warszawie
      nr 13116022020000000038802025


5. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są płatne. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczenia określa Rektor w drodze zarządzenia. 

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora WSZŚ w Tucholi.

Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2018


II. Koncepcja kształcenia
Do pobrania: [plik .pdf]

III. Plan studiów
Do pobrania: [plik .pdf]

IV. Efekty kształcenia
Do pobrania: [plik .pdf]