Skargi i wnioski

 

Każdy pracownik oraz student Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi ma prawo składać skargi i wnioski.


Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy WSZŚ w Tucholi albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.


Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia WSZŚ w Tucholi, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy czy sposobu studiowania i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb pracowników i/lub studentów WSZŚ w Tucholi.


Skargi i wnioski w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przyjmują:


1) na szczeblu podstawowym:

a) dziekan, prodziekan - w zakresie spraw związanych z tokiem studiów, wychowaniem i nauczaniem studentów,

b) kanclerz - w zakresie administracji i gospodarki finansowej uczelni,

2) na szczeblu wyższym - rektor.


Zadania związane z przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków realizują w stosunku do skarg rozpatrywanych przez w dniach i godzinach pracy:


1) dziekana i prodziekana – dziekanaty,

2) kanclerza – sekretariat kanclerza,

3) rektora – biuro rektora.

 

Skargi i wnioski w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi mogą być wnoszone:

 

a) pisemnie na adres Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola lub pismem składanym osobiście w biurze rektora. Biuro rektora znajduje się w siedzibie WSZŚ w Tucholi i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:30.

b) za pomocą faksu na numer fax.: 52 559 19 87,

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  - skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek,

d) ustnie do protokołu. Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w biurze rektora przez wyznaczoną do tego osobę w piątki w godz. 14:00-16:00.

 

Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek, nie jest właściwy do ich rozpatrzenia, nie później niż w terminie siedmiu dni, przekazuje je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazując im właściwy organ.