Podania przyjmuje i informacji udziela Dziekanat Wydziału Inżynieryjnego Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w godzinach urzędowania.

ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
tel./fax 52 559 19 87 
e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.wszs.tuchola.plRekrutacja internetowa:


Prosimy o wprowadzenie Państwa danych do systemu informatycznego uczelni - pod linkiem WIRTUALNY DZIEKANAT rejestrujemy się w zakładce Rekrutacja / Rejestracja.
Informacje dotyczące rekrutacji 2019/2020

 

1. Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:

 

- podanie o przyjęcie na studia (formularze podań można pobrać w Dziekanacie WSZŚ w Tucholi, ul. Pocztowa 13 lub ze strony internetowej uczelni: pobierz - podanie prosimy wypełnić czytelnie drukowanymi literami),

 

- oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia,

 

- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku i specjalności od lekarza medycyny pracy (skierowanie wydaje Dziekanat) - w przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia studiów, Dziekan może odmówić dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania na wybranym kierunku,

- 2 fotografie legitymacyjne (format 35x45mm) bez nakrycia głowy na jasnym tle, oraz plik ze zdjęciem legitymacyjnym wg poniższej specyfikacji: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary w pikselach: 237x296, zalecana wielkość pliku nie większa niż 50kB (plik ze zdjęciem prosimy dostarczyć na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - nazwa pliku powinna zawierać imię i nazwisko kandydata wg wzoru: np. jan_kowalski),

- kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Uczelnię (oryginał dowodu osobistego należy przedstawić do wglądu),

- dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego, wnoszonych przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

 

  • opłata rekrutacyjna wynosi 85,- zł na wszystkie kierunki,
  • wpisowe wynosi 200,- zł na wszystkie kierunki,
  • opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe wnosi kandydat w chwili złożenia podania na konto WSZŚ w Tucholi:

      Konto: Bank Millenium S.A. w Warszawie nr 13116022020000000038802025

 

2. Wyżej wymienione dokumenty o przyjęcie na studia należy składać osobiście.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studentów zgodna z RODO.

 

3. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, aż do do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.

4. Studia w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi są płatne. Wysokość opłat na poszczególnych kierunkach oraz warunki ich uiszczenia określa Rektor w drodze zarządzenia.

 Szczegółowych informacji na temat Uczelni, studiów i rekrutacji udzielamy w Dziekanacie Uczelni, ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola, tel./fax 52 559 19 87