Organizacje studenckie

Działalność studencka
W Uczelni przy wsparciu władz WSZŚ aktywnie działają Klub Uczelniany AZS i studenckie koła naukowe.

Akademicki Związek Sportowy
Klub Uczelniany AZS przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi został powołany uchwałą Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego z dnia 14.07.2004 roku. Jednostka działa w oparciu o statut AZS i regulamin klubu. Opiekę z ramienia uczelni nad klubem objął dr Zdzisław Markuszewski.
Zarząd KU AZS przy WSZŚ w Tucholi utworzył następujące sekcje: żeglarstwa kobiet i mężczyzn, piłki nożnej halowej kobiet i mężczyzn, piłki siatkowej kobiet i mężczyzn oraz tańca towarzyskiego i szachową.
W sezonie 2010/2011 reprezentacja piłki siatkowej wzięła udział w Powiatowej Męskiej Lidze Piłki Siatkowej oraz w Akademickich Mistrzostwach Polski. Sekcja Piłki Nożnej Halowej Mężczyzn została zgłoszona do III Kujawsko – Pomorskiej Męskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej. Wzięła również udział w Akademickich Mistrzostwach Polski.

Studenckie Koło Naukowe Architektury Krajobrazu
Członkowie SKN przystąpili do międzynarodowego programu SIFE. SIFE (Students in Free Enterprise) to międzynarodowa organizacja non - profit obecna w 39 krajach na świecie, której misją jest aktywizacja studentów do działania w ramach społecznej odpowiedzialności. Studenci oraz opiekunowie naukowi zaangażowani w programie SIFE realizowali projekty biznesowo - edukacyjne adresowane do społeczności lokalnej. Podstawowym celem działań było doprowadzenie do poprawy sytuacji ekonomicznej odbiorców przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju stanowiąc uzupełnienie programu nauczania studentów o zajęcia praktyczne.

Studenkie Koło Naukowe Leśników
Studenckie Koło Naukowe Leśników skupia młodzież, która pragnie rozszerzać wiedzę poprzez studiowanie literatury naukowej i bezpośrednie uczestnictwo w badaniach terenowych. Częste przebywanie w przyrodniczym środowisku lasu pozwala młodzieży lepiej poznać specyfikę wybranego zawodu i szerzej przygotować się do pisania pracy dyplomowej.
Obecnie na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w ramach Koła Naukowego Leśników najprężniej działa Sekcja Ornitologiczna. Sekcja ta zgodnie z zainteresowaniem poszczególnych członków nakreśliła sobie następujące 3 tematy badawcze:
-   „Zimorodek i jego występowanie nad wybranymi rzekami Borów Tucholskich”,.
-   „Występowanie gawrona i innych krukowatych w mieście Tuchola”,
- „Efekty stosowania praktycznej ochrony ptaków w lasach ze szczególnym uwzględnieniem monokultur sosnowych”.
Rektor zaopatrzył Koło w niezbędny do tych badań sprzęt umożliwiający obserwacje ptaków oraz przy badaniach inwentaryzacyjnych kontakt obserwatorów.
Realizując zadania badawcze Koło nawiązało współpracę z Dyrekcją Tucholskiego Parku Krajobrazowego, z Nadleśnictwem Tuchola i wybranymi leśnictwami.

Koło Naukowe Tradycji Regionalnych
Celem działania Koła Naukowego Tradycji Regionalnych jest rozwijanie zainteresowań studentów wszystkich kierunków kształcenia w zakresie poznawania i kultywowania historii i tradycji regionalnych, w szczególności związanych z naturalnym środowiskiem i etnografią Borów Tucholskich W ramach działalności koła funkcjonuje zespół sygnalistów myśliwskich, reprezentujący Uczelnię na festiwalach i konkursach. Swoje umiejętności zespół prezentuje również podczas uroczystości uczelnianych.

Koło Naukowe Warsztaty Filmowe i  Fotografii
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w ramach Koła Naukowego organizuje warsztaty filmowe. Oferta kierowana jest również do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tucholskiego. W warsztatach uczestniczą entuzjaści, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, poznać poszczególne etapy powstawania filmu od pomysłu poprzez pisanie scenariusza aż do montażu i zakończenia produkcji oraz uczestniczyć w twórczości filmowej. Uczestnicy pracują na sprzęcie i urządzeniach do produkcji filmów według standardów: DV, DVcam, HDV i DVD. Podczas zajęć realizowane są tematy filmowe, wybrane między innymi spośród pomysłów opracowanych przez uczestników warsztatów. W ramach warsztatów filmowych organizowane będą przeglądy zrealizowanych filmów oraz spotkania z ludźmi filmu i telewizji.