Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem z dużą powagą traktuje umożliwianie studentom niepełnosprawnym studiowanie na Uczelni:

 

- osobą odpowiedzialną za pomoc studentom niepełnosprawnym jest Kanclerz,

- zakupiono ze środków pochodzących z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia sprzęt i oprogramowanie umożliwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową,

- Uczelnia w sposób ciągły dostosowuje swoje pomieszczenia i wyposażenie do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- student będący osobą niepełnosprawną wymagającą szczególnego trybu realizacji procesu dydaktycznego ustala z Dziekanem indywidualne warunki studiów.