Wyniki badań ankietowych


Rok akademicki 2012/2013

Semestr zimowy (Badanie jakości procesu kształcenia, Badanie jakości pracy dziekanatu)

Semestr letni (Badanie jakości procesu kształcenia, Badanie jakości pracy dziekanatu)

 

Rok akademicki 2013/2014

Semestr zimowy (Badanie jakości procesu kształcenia, Badanie jakości pracy dziekanatu)

 

Rok akademicki 2014/2015

Semestr zimowy (Badanie jakości procesu kształcenia, Badanie jakości pracy dziekanatu)

Semestr letni (Badanie jakości procesu kształcenia, Badanie jakości pracy dziekanatu)

 

Rok akademicki 2015/2016

Semestr zimowy (Badanie jakości procesu kształceniaBadanie jakości pracy dziekanatu)

Semestr letni (Badanie jakości procesu kształceniaBadanie jakości pracy dziekanatu)

 

Rok akademicki 2016/2017

Semestr zimowy (Badanie jakości procesu kształceniaBadanie jakości pracy dziekanatu)

Semestr letni (Badanie jakości procesu kształceniaBadanie jakości pracy dziekanatu)

 

Rok akademicki 2017/2018

Semestr zimowy (Badanie jakości procesu kształceniaBadanie jakości pracy dziekanatu)

Semestr letni (Badanie jakości procesu kształceniaBadanie jakości pracy dziekanatu)