Efekty kształcenia

Efekty uczenia się na kierunkach:

 

Inżynieria Środowiska I stopień profil ogólnoakademicki

- Inżynieria Środowiska I stopień profil praktyczny

Leśnictwo I stopień profil ogólnoakademicki

- Leśnictwo I stopień profil praktyczny

- Leśnictwo II stopień profil praktyczny

Ekoturystyka Zdrowotna I stopień profil praktyczny