Praktyki studenckie

Inżynieria środowiska (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

  

 
 


 

 
Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 
 

 

 

Wyszukiwarka ofert zgłoszonych w powiatowych urzędach pracy oraz ofert pracy za granicą - EURES.