Praktyki studenckie

 

Zgodnie z wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej wszyscy studenci Uczelni, niezależnie od wykonywanej pracy zawodowej związanej z kierunkiem studiów i odbytego stażu w Lasach Państwowych, zobowiązani są do odbycia studenckich praktyk zawodowych.

  
Inżynieria środowiska (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

  

 
Inżynieria środowiska (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2017/2018)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 


Inżynieria środowiska (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2019/2020, dotyczy miesięcznych praktyk po I roku studiów)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 

 
Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 
 
 
Leśnictwo (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2018/2019, dotyczy miesięcznych praktyk po I roku studiów)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
  

 
Leśnictwo (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2019/2020, dotyczy miesięcznych praktyk po I roku studiów)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
  

 
Leśnictwo (II stopień profil praktyczny)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 
  1. Procedura odbywania praktyk zawodowych na kierunku Leśnictwo II stopień
  2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo II stopień
  3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień 
  4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień 
  5. Sylabus

 

 Aktualne oferty pracy:

Wyszukiwarka ofert zgłoszonych w powiatowych urzędach pracy oraz ofert pracy za granicą - EURES.