Praktyki studenckie

 

Architektura krajobrazu

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Architektura krajobrazu i Inżynieria środowiska
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Architektura krajobrazu
 3. Ramowy program praktyk
 4. Dziennik praktyk
 5. Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej (obowiązuje od naboru 2012/2013)
 6. Zasady zwalniania z praktyk dla kierunku Architektura krajobrazu i Inżynieria środowiska
 7. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia (wniosek o zwolnienie ze studenckich praktyk zawodowych)

 


 
Inżynieria środowiska (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Architektura krajobrazu i Inżynieria środowiska
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Inżynieria środowiska
 3. Ramowy program praktyk
 4. Dziennik praktyk
 5. Karta oceny studenckiej praktyki zawodowej (obowiązuje od naboru 2012/2013)
 6. Zasady zwalniania z praktyk dla kierunku Architektura krajobrazu i Inżynieria środowiska
 7. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia (wniosek o zwolnienie ze studenckich praktyk zawodowych)
  

 
Inżynieria środowiska (I stopień profil praktyczny, obowiązuje od naboru 2017/2018)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Inżynieria środowiska
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Inżynieria środowiska
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Inżynieria środowiska
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Inżynieria środowiska
 5. Zasady zaliczania efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
 

 
Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil ogólnoakademicki)
 5. Zasady zaliczania efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
 7. Sylabus
 

 
Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)

Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.

 1. Procedura odbywania praktyk zawodowych dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo (I stopień profil praktyczny)
 5. Zasady zaliczania efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
 6. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
 7. Sylabus
  

 
Leśnictwo (II stopień profil praktyczny)
 
Termin praktyk należy zgłosić do Akademickiego Biura Karier miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk.
 

1. Procedura odbywania praktyk zawodowych na kierunku Leśnictwo II stopień
2. Zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Leśnictwo II stopień
3. Ramowy program praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień 
4. Dziennik praktyk dla kierunku Leśnictwo II stopień 
5. Zasady zaliczania efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej
6. Wniosek o zaliczenie efektów kształcenia uzyskanych w pracy zawodowej

7. Sylabus

 Aktualne oferty pracy:

Wyszukiwarka ofert zgłoszonych w powiatowych urzędach pracy oraz ofert pracy za granicą - EURES.