Baza dydaktyczna

Baza lokalowa i dydaktyczna

Główną bazę dydaktyczną Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi stanowi budynek w Tucholi przy ulicy Pocztowej 13, gdzie mieszczą się pomieszczenia administracyjne, sale wykładowe, pracownie oraz klub studencki.Siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi mieści się w budynku piętrowym, w którym znajdują się m.in.  sala do ćwiczeń z geodezji i fotogrametrii, magazyny zbiorów i sprzętu, dwie pracownie komputerowe - projektowe, pracownia chemiczna, pracownia entomologii leśnej, pracownia hodowli lasu, gleboznawstwa leśnego, siedliskoznawstwa oraz urządzania lasu, pracownia biologiczna, dziekanat, pomieszczenia władz uczelni, Akademickie Biuro Karier, konferencyjna sala Senatu, sala seminaryjna, Centrum Eko-Innowacji, biuro projektu,  kwestura oraz sala egzaminów dyplomowych. Sale dydaktyczne oraz pracownie wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt.

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi funkcjonuje także na bazie w pełni zinformatyzowanej biblioteki. W skład budynku biblioteki wchodzą klimatyzowane sale wykładowa i audytoryjna - audiowizualna. Kompleksy budynków zlokalizowane są blisko centrum miasta oraz w niewielkiej odległości od siebie. Są nowoczesne, dysponują bogatą bazą dydaktyczną i stwarzającą dogodne warunki do nauczania na poziomie wyższym.