Misja i wartości

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi

przyczynia się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego

poprzez kształcenie w zawodach potrzebnych gospodarce

i prowadzenie działalności upowszechniającej dorobek naukowy

o charakterze aplikacyjnym

stosując zasady społecznej odpowiedzialności

 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi przyczynia się do rozwoju regionu i kraju poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa, co w konsekwencji skutkuje otwarciem drogi do awansu społecznego i zawodowego jednostek, a także przygotowaniem proinnowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych kadr do aktywnego oraz pełnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym.


Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach.


Kadrę badawczo-dydaktyczną Uczelni stanowią wysoko wykwalifikowani wykładowcy, dzięki którym studenci otrzymują najnowocześniejszą wiedzę z zakresu prowadzonych kierunków.